Zaměření inženýrských sítí

Zaměření inženýrských sítí

Zakreslení průběhu stávajících sítí je vhodné, pokud kupujete pozemek a nevíte, které inženýrské sítě se nachází v jeho blízkosti, nebo pozemek vlastníte a chcete na pozemku stavět. Zakreslení sítí je vhodný doplněk k zaměření pozemku - polohopisu, výškopisu.

Vytyčení inženýrských sítí. Při realizaci projektu je nutné vytyčit trasu inženýrských sítí, tak, aby byly dobře polohově a výškově osazeny.

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí je nutné provést ještě před záhozem, polohově a výškově se zaměří trasa a naměřená data se zpracují dle směrnic příslušných správců sítí.

Postup prací

 

  • Zakreslení průběhu stávajících sítí.
    Po objednání se domluvíme na rozsahu zakreslovaných sítí, objednáme data u správců sítí a zakreslíme průběh do katastrální mapy, popřípadě polohopisu, výškopisu parcely. Výstupem je kresba s technickou zprávou
  • Vytyčení inženýrských sítí.
    Po objednání prací nám předáte projekt, pokud možno v digitální podobě. V terénu provedeme polohové a výškové vytyčení. Výstupem je schéma vytyčených bodů, technická zpráva.
  • Zaměření skutečného provedení.
    Před zahájením prací je nutné vědět, jakému správci budete zaměření předávat (stavební úřad, RWE, O2, VaS, BVaK…), od toho se odvíjí rozsah a specifika měření. K zaměření je třeba nám zavolat ještě před záhozem trasy. Po zaměření provedeme zpracování dle směrnic. Výstupem je kresba, seznam souřadnic bodů, technická zpráva.

 

Reference geodetických prací

Reference geometrických prací Skupinu ČEZ
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference práce našich geodetů pro Innogy
Reference geometrických plánů pro Lesy ČR
Reference inženýrské geodézie v kraji Vysočina

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 568 847 255
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Copyright © 2010 - 2024 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků (geodet, geodeti, geodetické práce, geometr, geometrické plány, geodézie, inženýrská geodézie) v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okříškách, Dukovanech.
Webmail