Kontaktní údaje

Lokalita

Doplňující informace o poloze
Geometrický plán (GP) je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Typ prací v katastru nemovitostí

více ...

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby

více ...

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

více ...

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

více ...

Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí

Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí

Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí

více ...

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

informativní vyt;ýčení vlastnické hranice pozemků - slouží pouze pro informaci, zda nekoliduje její vymezení nebo označení  / např. oplocení , zeď, cesta / se skutečnou vlastnickou hranicí, vedenou v KN

protokolární vytyčení vlastnické hranice je potom její vytyčení a označení v terénu podle platného zákona a prováděcích vyhlášek.

Typ prací v inženýrské geodézii

více ...

Zaměření pozemku - polohopis, výškopis

Zaměření pozemku - polohopis, výškopis

Zaměření pozemku - polohopis, výškopis

více ...

Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky

Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky

Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky

více ...

Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

více ...

Ostatní práce

Ostatní práce Ostatní práce Ostatní práce

Reference geodetických prací

Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 800 111 088
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Geoding - pobočka Jemnice

Pobočka
Jemnice

Nám. Svobody 77
675 31 Jemnice

Telefon: 568 450 531
Email: geodingjem@tiscali.cz

Copyright © 2010 - 2019 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okřížkách, Dukovanech.