Vytyčení hranic pozemků a staveb

Vytyčení hranic pozemků a staveb

Nejčastější důvody pro vytyčení pozemků a staveb:

 • upřesnění skutečné výměry pozemku
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • stavby oplocení
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení používaných hranic - kontrolní vytyčení
 • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
 • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti

Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení používaných vlastnických hranic, můžeme po zaměření vyhotovit porovnání používaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba, ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky, je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.

Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné sdělit: název katastrálního území, parcelní číslo pozemku. Cena je závislá na rozsahu prací, délky vytyčované hranice, počtu vytyčovaných bodů a kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek. Slevy je možné poskytnout v případě dalších geodetických prací na pozemku např. zaměření výškopisu a polohopisu, vytyčení stavby, geometrického plánu atd.

Vytyčení hranic probíhá v několika krocích:

 1. Příprava aktuálních a historických podkladů a informací o průběhu hranice z archivu katastrálního úřadu.
 2. Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
 3. Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.
 4. Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
 5. Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
 6. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.

Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Stabilizace vytyčených lomových bodů vytyčené hranice provádíme trvalým způsobem - plastovými nebo kamennými hraničními mezníky, geohřeby atd.

Reference geodetických prací

Reference geometrických prací Skupinu ČEZ
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference práce našich geodetů pro Innogy
Reference geometrických plánů pro Lesy ČR
Reference inženýrské geodézie v kraji Vysočina

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 568 847 255
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Copyright © 2010 - 2024 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků (geodet, geodeti, geodetické práce, geometr, geometrické plány, geodézie, inženýrská geodézie) v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okříškách, Dukovanech.
Webmail