Zajištujeme veškerý sortiment
geodetických prací
v katastru nemovitostí i v inženýrské geodézii
Více zde
Zaměření staveb
a pozemků
Vytyčení hranic
pozemků a staveb
Zaměření
inženýrských sítí
Informace o vaší
nemovitosti
Speciální geodezie
 
Stavební pasporty
budov

Firma nabízí geodetické a zeměměřičské práce v katastru nemovistostí, v inženýrské geodézii a v pozemkových úpravách

Firma Geoding, spol. s r.o. je zeměměřická firma poskytující geodetické práce a kartografické práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii.

Hlavním sídlem společnosti je Třebíč, další pobočky jsou v Jemnici a v Moravských Budějovicích, působnost je však v oblasti celého kraje Vysočinaa v krajích Jihočeském,Jihomoravském, Středočeském a Pardubickém.

Společnost zajišťuje veškerý sortiment geodetických prací v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, poradenství atd.) i v inženýrské geodézii (práce pro obce, stavební firmy, pro správce a projektanty inženýrských sítí, specializované práce apod.).

 

Geodetické a zeměměřičské práce:

- geodetické práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, územní plán na základě územního rozhodnutí, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena atd.)
- práce v inženýrské geodézii (vyhotovování podkladů pro projekty, vytyčovaní staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, výpočet kubatur atd.)
- pozemkové úpravy (úpravy, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně mění uspořádání pozemků, scelují se nebo dělí, a tím se zabezpečuje lepší přístupnost a využití)

 

Reference geodetických prací

Reference geometrických prací Skupinu ČEZ
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference práce našich geodetů pro Innogy
Reference geometrických plánů pro Lesy ČR
Reference inženýrské geodézie v kraji Vysočina

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 568 847 255
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Copyright © 2010 - 2024 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků (geodet, geodeti, geodetické práce, geometr, geometrické plány, geodézie, inženýrská geodézie) v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okříškách, Dukovanech.
Webmail