Zaměření inženýrských sítí

Zakreslení průběhu stávajících sítí je vhodné, pokud kupujete pozemek a nevíte, které inženýrské sítě se nachází v jeho blízkosti, nebo pozemek vlastníte a chcete na pozemku stavět. Zakreslení sítí je vhodný doplněk k zaměření pozemku - polohopisu, výškopisu.

Vytyčení inženýrských sítí. Při realizaci projektu je nutné vytyčit trasu inženýrských sítí, tak, aby byly dobře polohově a výškově osazeny.

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí je nutné provést ještě před záhozem, polohově a výškově se zaměří trasa a naměřená data se zpracují dle směrnic příslušných správců sítí.

Postup prací

 

  • Zakreslení průběhu stávajících sítí.
    Po objednání se domluvíme na rozsahu zakreslovaných sítí, objednáme data u správců sítí a zakreslíme průběh do katastrální mapy, popřípadě polohopisu, výškopisu parcely. Výstupem je kresba s technickou zprávou
  • Vytyčení inženýrských sítí.
    Po objednání prací nám předáte projekt, pokud možno v digitální podobě. V terénu provedeme polohové a výškové vytyčení. Výstupem je schéma vytyčených bodů, technická zpráva.
  • Zaměření skutečného provedení.
    Před zahájením prací je nutné vědět, jakému správci budete zaměření předávat (stavební úřad, RWE, O2, VaS, BVaK…), od toho se odvíjí rozsah a specifika měření. K zaměření je třeba nám zavolat ještě před záhozem trasy. Po zaměření provedeme zpracování dle směrnic. Výstupem je kresba, seznam souřadnic bodů, technická zpráva.

 

Reference geodetických prací

Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference zaměření staveb a pozemků

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 800 111 088
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Geoding - pobočka Jemnice

Pobočka
Jemnice

Nám. Svobody 77
675 31 Jemnice

Telefon: 568 450 531
Email: geodingjem@tiscali.cz

Copyright © 2010 - 2019 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okřížkách, Dukovanech.